Çarşamba, Ocak 12

Kuran-ı Kerim'de Adı Geçen Hayvanlar

Ayetler ışığında Kuran-ı Kerim'de adı geçen hayvanlarla ilgili bir çalışma yaptık:

Memeliler: 

At
At (min haylin): 59/Haşr-6
Atlı, Süvari (bi hayli): 17/İsra-64
Atlar (el hayli): 3/Ali İmran-14 
Besili Atlar (min rıbâti el hayli): 8/Enfal-60

Aslan


Deve (ibili): 6/En'Am-144, 88/Gasiye-17: Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?
Dişi deve (en nâkate): 7/A'raf-73, 7/A'raf-77, 11/Hud-64, 17/İsra-59, 26/Şuara-155, 54/Kamer-27
Erkek deve (cimâletun): 77/Murselat-33
Yüklü (gebe) deve (el ışâru): 81/Tekvir-4


Bir deve yükü (keyle beîrin): 12/Yusuf-65, 12/Yusuf-72
Develer (dâmirin): 22/Hacc-27
Hasta deve (el hîmi): 56/Vakia-55
Binek deve (rikâbin): 59/Haşr-6
Allah'ın Devesi (nâkate allâhi): 91/Şems-13

Domuz

Buzağı, Sığır (Bakara): 6/En'Am-144

İnek 

Eşek 

Fil
FilKatır

Köpek
Kurt
Kurt 
Sürüngenler: 

Yılan 

Kuşlar: 

Bıldırcın
BıldırcınHüthüt 

Böcekler: 

Çekirge 

Karınca

Kurbağa

Örümcek

Sinek

Sivrisinek 

Balıklar: 

Yunus

Hiç yorum yok: