Çarşamba, Ocak 12

Kuran'da Huri Ne Anlama Gelmektedir?

Kuran-ı Kerim'deki Huri kavramının geçtiği ayetlere bakacak olursak, bunun kadınsı bir manaya geldiğini iddia edemeyiz. Geleneksel İslam anlayışında ise Huri'lerin cennetteki erkeklere eş olacak dişileri ifade ettiği bellettirilmiştir. Burda bir çelişki var, Kuran çelişkili olmadığına göre, geleneksel anlayış; ayetlerin meallendirilmesi hususunda belirleyici olmuştur diyebiliriz.
44/Duhan-54: İşte böyle; ve biz onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
52/Tur-20: Özenle dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Ve Biz onları iri, ceylan gözlü hurilerle evlendirmişiz.
55/Rahman-72: Otağlar içinde korunmuş huriler.
56/Vakia-22: Ve iri gözlü huriler
Bir kısım mealler, bu ayetlerin bazılarını "huri kadın" isim tamlaması ile birlikte meallendirmiştir ama bilmemiz gerekir ki bu ayetlerin hiçbiri orijinalinde dişilik belirten bir unsur bulundurmamaktadır.

Yukarıda paylaştığımız ayetlerde geçen Huri kavramını dişi olarak gören ve dolayısıyla yanlış bir meallendirmeye sebep olması yüzünden "Huri'lerin Tanımı Diye Sunulan Ayet: 78/Nebe suresi 33" başlığına bakınız. O başlıkta, söz konusu olan ayette Huri kavramı zikredilmediği halde, sürekli Huri kavramının niteliği olarak sunulmasına değinilmiştir.

Hiç yorum yok: